Olivier_edited.jpg

Olivier Deboel

 Klinisch Psycholoog

 

Insomnia

 

meer dan 3 maanden slecht in- of doorslapen of problemen met te vroeg wakker worden, met een  negatieve impact op het dagverloop.

Aanpak: slaaprestrictie dmv invullen slaapdagboeken, stimuluscontrole, slaaphygiëne. Afbouw slaapmedicatie in overleg.
Duurtijd: 7-8 sessies over 3 tal maand

Kostprijs

 

€ 70 sessie, beperkte terugbetaling van enkele mutualiteiten, soms terugbetaling ikv hospitalisatieverzekering na opname PSG

 

Rookstopbegeleiding

 

De meeste rokers willen eigenlijk wel stoppen met roken maar hebben dikwijls verschillende pogingen nodig vooraleer een definitieve rookstop lukt. Uit onderzoek weten we dat de combinatie van ondersteuning door een tabakoloog gecombineerd met medicamenteuze hulpmiddelen de beste kans biedt op een definitieve rookstop.

Duurtijd: 3-4 sessies in de eerste 3 maand, opvolgsessies na 6 en 12 maand.

Kostprijs

 

terugbetaald. Remgeld voor 1e sessie € 30 (verhoogde tegemoetkoming en -21 jaar € 4) en alle volgende sessies € 22.50 (verhoogde tegemoetkoming en -21 jaar € 3).

 

Burn-out

 

Burn out betekent letterlijk ‘opgebrand zijn’ en overkomt de meest gedreven, dikwijls perfectionistische mensen. Het is een aandoening waarbij het lichaam veel meer stress dan het kan verdragen te verwerken heeft gekregen en de lichamelijke en mentale batterijen totaal zijn opgebrand.

Aanpak: eerste maand: leren tot rust komen, inzicht en acceptatie, overleg werkgever. Tweede maand: opmaken balans energiegevers en -nemers, aanpassen eigen gedrag en werkomstandigheden, professionele keuzes maken. Derde maand: heroriëntatie naar werkplek, gesprekken om zaken te veranderen. Vierde maand: relapsepreventie.

Duurtijd: minstens drie maand tot jaar of langer, dikwijls ziekteverlof, naderhand progressieve terwerkstelling of heroriëntering naar andere job/opleiding

Kostprijs

 

€ 70 sessie, beperkte terugbetaling van enkele mutualiteiten

 

Eerstelijnspsychologie

 

Depressieve gevoelens, angstgevoelens, problemen met alcoholconsumptie of slaap- en kalmeringsmiddelen zijn de meest voorkomende psychische klachten in Vlaanderen. Het is een goed idee om tijdig hulp te zoeken… Op die manier kan erger voorkomen worden.

Het aanbod eerstelijnspsychologie bestaat uit

  • 4 sessies per jaar (eenmaal verlengbaar)

  • waarvoor je 11,20 € betaalt, of 4 € bij verhoogde tegemoetkoming

 

Hoe maak ik een afspraak voor eerstelijnspsychologie?

  • Contacteer je huisarts en spreek over je klachten. Als eerstelijnspsychologische zorg is aangewezen, krijg je een verwijsvoorschrift: https://www.netwerksara.be/eerstelijnspsycholoog/documenten/

  • Maak een afspraak onze eerstelijnspsycholoog

  • Bezorg de verwijzing van de arts, en een recent klevertje van uw ziekenfonds aan de psycholoog