top of page
230929 - Paradocs-34_edited.jpg

Kim Van Den Heuvel

Kinder- en jongerentherapeute

 

“Play is our brain’s favourite way of learning.”

 

 

Wie ben ik?

Ik geloof in de kracht van het spel en het verbeeldend werken, zowel met kinderen als met jongeren én hun ouders. Spel en/of tekeningen kunnen vaak meer ‘vertellen’ dan wat woorden kunnen omvatten.

Spel is de natuurlijke taal van kinderen. Speltherapie sluit rechtstreeks aan bij de belevingswereld van kinderen. In spel uiten kinderen immers hoe zij hun wereld zien, hoe zij hun leven ervaren en wat hen daarin bezighoudt.

Hierdoor kunnen we zicht krijgen op wat binnenin het kind leeft, op welke moeilijkheden het kind ervaart, op welke problematieken er eventueel spelen en op wat zorg of verwerking nodig heeft.

Ook ons lichaam wil ons vaak dingen vertellen, die we via woorden moeilijk kunnen omschrijven. In mijn therapiepraktijk creëer ik samen met cliënten ruimte om via deze ‘alternatieve talen’ kennis te maken met wat er binnenin speelt. Samen gaan we op pad om persoonlijke groei mogelijk te maken.

Als mama van twee kinderen ervaar ik dagelijks hoe moeilijk het kan zijn om kinderen ten volle te begrijpen en om goed genoeg af te stemmen op wat zij nodig hebben. Dit blijft een voortdurende zoektocht. Soms zie je het als ouders niet meer zitten, weet je niet meer wat goed genoeg is, voel je je onzeker, word je geconfronteerd met moeilijke of ingrijpende gebeurtenissen.

Samen kunnen we ruimte creëren om hierbij stil te staan, na te denken over ‘goed genoeg’ ouderschap, over communicatie in het gezin, afgrenzing en ruimte bieden aan kinderen en jongeren, … . We proberen samen de situatie te deblokkeren. Ik baseer mij in de oudercoaching op de principes van Nieuwe Autoriteit.

Voorheen was ik lange tijd werkzaam als opvoedster, gezinsbegeleidster/spelcounselor in de bijzondere jeugdzorg. Van hieruit begeleidde ik kinderen en ouders in moeilijke opvoedingssituaties, vaak gepaard gaande met andere kindproblematieken zoals hechtingproblemen, trauma en/of ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, ASS.

Na een loopbaan van 10 jaar in de bijzondere jeugdzorg heb ik de stap gezet naar het buitengewoon secundair onderwijs waar ik kinderen en jongeren met verstandelijke beperking met bijkomende emotionele en gedragsproblemen én hun ouders heb gecoacht en begeleid.

Vanuit al deze werkervaringen heb ik dus een goed zicht op alle belangrijke levensdomeinen (thuiscontext en schoolcontext) waarin kinderen, jongeren én hun ouders zich dagelijks bevinden. Deze context vind ik dan ook zeer belangrijk om mee te nemen in de begeleiding, therapie en/of coaching.

Thema's

 • Hoogsensitiviteit

 • Hoogbegaafdheid

 • Sterke wil

 • Over- en onderprikkeling

 • Stress

 • Faalangst

 • Piekeren, negatieve gedachten

 • Hechtingsmoeilijkheden

 • Trauma

 • Opvoedingsproblemen

 • Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en ASS

 

 

Opleidingen 

 • Master Klinische Orthopedagogie

 • Cliëntgerichte Spelcounseling

 • Integratieve kinder- en jongerentherapie

 • Kinderyogatherapie

 • Integratieve Traumatherapeut 

 

Troeven

Ik geloof in de krachten en positieve kwaliteiten van ieder kind, iedere jongere en iedere volwassene. Samen ga ik op pad met cliënten om deze krachten te vergroten en kwaliteiten in de verf te zetten om zo persoonlijke groei mogelijk te maken in nauw overleg met de context. We zoeken samen naar een gezonde verbinding tussen voelen, denken en ons lichaam.

Op een speelse en/of creatieve manier aan de slag gaan met mensen vanuit een positieve betrokkenheid geeft ook mij veel energie.

Tarief

Betalingsmodaliteiten Kinder-en Jongerentherapeut.

Intakegesprek

 • verkennen van de hulpvraag, verkennen van het aanbod, afstemmen hulpvraag en aanbod therapeut op de noden, wensen, verwachtingen van het gezinssysteem.

 • 75 euro: te betalen via PC na de sessie of via factuur per module (zie hieronder)
  Inclusief opstartkosten dossiervorming en voorbereidingstijd.

 

Module € 425

 • Intake

 • Kennismakingsessie met kind/jongere/ouder-kind

 • Sessie 2

 • Sessie 3

 • Sessie 4

 • Terugkoppelingsgesprek/Evaluatiegesprek met ouders/ouder-kind/jongere

 • Factuur wordt opgemaakt en verstuurd na de intake/terugkoppelingsgesprek.

 • Ingevuld blad van de Mutualiteit

Losse sessies apart bij te boeken

 • 70 euro te betalen via PC na de sessie.

 • Sessies van 1.5u kosten 95 euro.

 

Telefonische contacten  worden aangerekend a rato van 15 euro per kwartier.

 

Mailverkeer met school of context (ouders, pleegzorg, Jeugdhulp, …) wordt aangerekend aan een administratieve kost per mail van 15 euro.
 

Schoolcontacten worden aangerekend aan 70 euro per contact online of ter plaatse aan 75 euro per contact + kilometervergoeding aan 0.70 euro/km.

Sessies die ten minste 48 uur op voorhand worden geannuleerd, kunnen kosteloos worden verzet.
Sessies die niet 48 uur op voorhand worden geannuleerd, worden aangerekend.

Betalen kan cash of via de Bancontact-app.

Contact

Voor vragen kan u me contacteren via kim.vandenheuvel@paradocs.be.

https://kimvandenheuvel.clientomgeving.nl/contactformulier?q=2tI4Jyr3&pr=true

Kampen rond hoogbegaafdheid

Ferraribrein, meer info via deze link.

Inschrijven voor dit kamp kan via https://kimvandenheuvel.clientomgeving.nl/inschrijven?h=gbhhFuhe

Dit schooljaar is reeds volzet. Voor meer info, mail naar infosprankelatelier@gmail.com.

Heyo kamp, meer info via deze link.

Inschrijven voor dit kamp kan via https://www.heyo.be/kampen/2024-lef-en-chill-zomer-137-brecht.

Meer info kan je terugvinden op onze website : www.sprankelatelier.com

bottom of page