top of page
LG-LVarchitecten-dokterspraktijkS-Brecht_72dpi_watermerk-3_edited.jpg

Forfaitaire praktijk

Forfaitair betalingssysteem

In de eerste helft van 2024… schakelt het medisch huis over naar een forfaitair betalingssysteem.

 

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen, aarzel dan niet om deze te stellen.

Wij geven je graag meer uitleg. Ook op onze website vind je meer informatie met antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

 

Wat is het forfaitair betalingssysteem?

Het medisch huis, het ziekenfonds en de patiënt gaan een contract met elkaar aan. Hierna ontvangt het medisch huis maandelijks voor elke patiënt een ‘forfait’ of een vast bedrag van je ziekenfonds. Dit betekent dat als je je inschrijft je niet meer  moet betalen voor raadplegingen en huisbezoeken door onze artsen of verpleegkundigen. Ook voor thuisverpleegkundige zorg moet je als patiënt niets betalen. Enige voorwaarde is dat je bent aangesloten bij een ziekenfonds.

Maximaal inzetten op preventie en gezondheid.

We zijn ervan overtuigd dat ons team van 4 artsen, 1 verpleegkundige en 1 praktijkassistente onze patiënten beter kunnen verzorgen en behandelen. Het geeft ons de kans om maximaal in te zetten op preventie en gezondheidsbevordering. 

 

Indien je na een ziekenhuisopname of op vraag van een arts verpleegkundige zorgen in het medisch huis of thuis nodig hebt zal het medisch huis dit voor je regelen. Je hoeft hier als patiënt niets voor te betalen. Je kan verpleegkundige zorg aanvragen via het nummer 03 291 02 20

 

Inschrijven

Elke patiënt van het medisch huis dient zich in te schrijven via een inschrijfformulier op papier dat je  in het medisch huis vraagt. Je bezorgt het ons terug tijdens je volgende consultatie of steekt het in onze brievenbus. Vanaf de maand na je inschrijving betaal je niets meer voor een consultatie of huisbezoek.

Je kan je evenzeer aan de hand van je identiteitskaart ter plaatse in het medisch huis elektronisch inschrijven. Je kan dan elektronisch (met je pin-code van de identiteitskaart) het inschrijvingsformulier ondertekenen.

 

Door in te schrijven engageer je je om steeds het medisch huis te contacteren wanneer je een huisarts of (thuis)verpleegkundige nodig hebt.

 

Wanneer je een huisarts of verpleegkundige consulteert binnen de niet terugbetalingszone*, die niet verbonden is aan ons medisch huis moet je dit zelf betalen zonder tussenkomst van het ziekenfonds.

 

Heb je echter een dringend medisch probleem buiten onze openingsuren of bevind je je ver weg? Dan kan je wel een andere zorgverlener raadplegen en dan zal ons medisch huis je de kost van de consultatie zonder het remgeld terugbetalen.

 

* De zogenaamde zone van niet terugbetaling is de actieradius van het medisch huis waarbij je enkel indien uitgevoerd op voorschrift van medisch huis/buiten de openingsuren een terugbetaling krijgt.

 

Uitschrijven

Je kan je steeds gratis terug uitschrijven door het invullen van een uitschrijfformulier dat je kan vinden op de website of vragen in het medisch huis. De uitschrijving is administratief in orde vanaf de maand daaropvolgend.

 

Wie zijn wij?

Huisartsen :

Dr. Dieter Goris

Dr. Sonja Saison 

Dr. Richard Demmers

Dr. Helen Lambrechts 

Verpleegkundige : Lotte Vermeyen

Onthaalbediende : Stephanie Verlinden   

 

 

Praktische informatie

 

Het medisch huis is open van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u. Wij werken enkel op afspraak. Om een afspraak te maken, gelieve te bellen naar “03 291 02 20”. We zijn alle werkdagen bereikbaar tussen 8u en 19u.  Gelieve te vermelden of het om een dringend geval gaat.

 

 

Wachtdienst

 

Deze is enkel bedoeld voor zaken die niet kunnen wachten tot je eigen huisarts terug bereikbaar is. Na 18u en tijdens het weekend bel je naar 03 650 52 53.

Tijdens weekavonden en van vrijdagavond tot

maandagochtend en op feestdagen kan je terecht op de huisartsenwachtpost Noordrand

Aanwezigheid verpleegkundigen

In het medisch huis is dagelijks een verpleegkundige werkzaam waarbij je een afspraak kan maken.

 

Je kan bij haar terecht voor technische handelingen zoals bloedafnames, uitstrijkjes, wondzorg, oren uitspuiten, vaccinaties of inspuitingen, …

Zij zal ook de opvolging van chronische zorg zoals vb. diabetes, astma/COPD, nierlijden, … mee op zich nemen.

 

Ook wanneer je zorg aan huis nodig hebt contacteer je ons medisch huis en zullen wij de thuisverpleegkundige zorg voor je organiseren en opvolgen. Onze thuisverpleegkundigen zijn dag en nacht bereikbaar, 7 dagen op 7.

Spreekuren

 

Wij werken enkel op afspraak. Geef duidelijk je klachten vooraf aan, zo kunnen we voldoende tijd voor je inplannen. Indien je meerdere vragen hebt of met meerdere personen komt maak een dubbele afspraak.

Telefonisch spreekuur

 

Voor korte vragen of resultaten kan je jouw huisarts dagelijks telefonisch spreken tijdens de belmomenten (zie website)

 

Huisbezoek

 

Wij komen enkel aan huis bij patiënten die zich om medische redenen niet kunnen verplaatsen. In het medisch huis zelf zijn er betere mogelijkheden voor onderzoek en behandeling.

 

Een huisbezoek vraag je telefonisch aan voor 10u Indien nodig komt de huisarts dezelfde dag nog bij je langs.

 

Herhaalvoorschriften

 

Dit kan enkel via contact met je arts. Vraag dan ook voldoende voorschriften tot aan je volgende controle.

 

Vragen of suggesties ?

 

Heeft u suggesties om de werking van ons medisch huis te verbeteren ? Laat het ons weten. Op die manier helpt u ons ons functioneren te optimaliseren.

bottom of page