top of page
vanessa.png

Vanessa Van Landeghem

Psychotherapeute

“Imagination should be used not to escape from reality, but to create it.” Colin Wilson

Wie ben ik?

Ik ben Vanessa Van Landeghem (°1976) en werk als integratief psychotherapeut in praktijk Paradocs in Brecht en in mijn praktijk Levana Inspirerend Leven in Brasschaat.

 

Graag deel ik onderstaande prachtige visie op levenskunst van filosofe en schrijfster Simone de Beauvoir:

 

“Levenskunst is het lef vinden om te breken met het ideaal en leren luiseren naar je eigen waarheid. Het vasthouden aan ideaalbeelden is slechts ‘lifestyle’ en zorgt dat je aan de oppervlakte van het leven blijft en alles wat je uniek maakt, verstopt blijft. Als ik niet durf te laten zien hoeveel liefde en creativiteit er diep in mij schuilgaat, als ik niet durf te mislukken, als ik niet kwetsbaar kan zijn, hoe kan ik dan ooit de top van mijn kunnen bereiken?” Simone de Beauvoir

 

Haar inspirerende woorden raakten me en zorgden voor een verschuiving in mijn denken en daaruit volgend mijn handelen.

 

Innerlijk werk bracht me het inzicht waarom ik worstelde met uitdagingen op zowel persoonlijk als professioneel vlak. Ik was zo gewend geraakt me aan te passen aan mijn omgeving, dat ik nog amper wist wie ik was of wat ik wilde waardoor ik de verbinding met mezelf verloor. Geen grenzen voelen en aangeven, teveel hooi op mijn vork nemen, ... het kostte me veel energie.

 

Door niet-helpende overtuigingen en patronen aan te pakken, mijn innerlijke saboteur, criticus en perfectionist af en toe het zwijgen op te leggen en resoluut voor mezelf te kiezen, kwam er beweging. Ik richtte mijn aandacht op mezelf (zelfliefde), gaf me wat ik nodig had (zelfzorg) en zette stappen in de richting van mijn, tot op dat moment, onbeantwoorde verlangens en verborgen behoeften. Deze stappen waren cruciaal en vormden het keerpunt in mijn leven.  Mijn leven zoals ik het tot dan toe beleefde, kende een totale transformatie. Mijn creativiteit stroomde terug, ik durfde me te laten zien en misschien nog belangrijker, ik durfde naar de "echte" ik te kijken. Ik liet me hierbij inspireren door verschillende personen en voelde de energie opnieuw stromen en sprankelen.

 

Therapie vraagt moed en de bereidheid om naar jezelf te kijken. Samen met jou aanschouw ik graag de levensvragen of zorgen waarmee je zit en staan we in alle rust en vertrouwen stil bij wat er in jou leeft. We exploreren eveneens welk verlangen er graag in jou zichtbaar wil worden en hoe je terug in verbinding met je essentie je mooiste leven kan ervaren.

 

Voel je welkom! Ik kijk er alvast naar uit om jou te ontmoeten.

 

Opleiding

Opgeleid in de humane wetenschappen werkte ik een tiental jaar als slachtofferbejegenaar met slachtoffers van misdrijven en intrafamiliaal geweld en deed ik sociaal onderzoek naar de leefomstandigheden (verwaarlozing, misbruik, geweld, ...) van minderjarigen in hun gezinscontext. Hierbij stootte ik op verschillende patronen en dynamieken die speelden bij zowel de cliënt als zijn omgeving. De roep om als therapeut cliënten te mogen begeleiden in hun zoektocht naar zichzelf, antwoorden of zingeving werd geboren.

 

Ik ben opgeleid aan de Educatieve Academie in Berchem in de Interactionele Vormgeving. In dit hulpverleningsmodel worden reeds bestaande therapeutische stromingen met elkaar in interactie gebracht zonder hun eigenheid te verliezen.

 

Als integratief psychotherapeut maak ik gebruik van verschillende therapeutische inzichten en methodieken die het beste aansluiten bij wat jij inbrengt om je te ondersteunen bij jouw uitdagingen, het (terug)vinden van jouw kracht en het innemen van jouw plek in deze wereld.

 

Er kunnen methodieken aan bod komen uit :

 • Contextuele therapie

 • Lichaamsgerichte therapie

 • Jungiaanse psychologie

 • Psychodrama

 • Systeemtherapie

 • Gestalttherapie

 • Voice dialogue

 • Psychosynthese

 

Ik ben lid van onderstaande (beroeps)verenigingen :

* V.V.T.I.V. (Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving)

* B.V.P. –A.B.P. (Belgische Vereniging voor Psychotherapie)

* E.A.P. (European Association of Psychotherapy)

* HSP Vlaanderen (Vlaamse Vereniging voor Hoogsensitieve Personen)

 

Ik volg de nodige intervisie, supervisie en bijscholingen.

 

 

Thema’s

Welke thema’s leven er bij jou?

 

 • Voel je verdriet, angst, paniek, stress, boosheid, schaamte, schuld, leegte, eenzaamheid, ... of voel je juist zeer weinig?

 • Raak je snel overweldigd en overprikkeld bij bepaalde personen of situaties? Ben je hooggevoelig en zoek je naar handvatten om daarmee om te gaan?

 • Snak je naar meer rust en ruimte voor jezelf?

 • Loop je vast in jezelf, je werk of je relaties?

 • Ervaar je lichamelijke klachten waarvan je vermoedt dat ze een emotionele oorzaak hebben?

 • Zit je vast in een destructieve relatie? Heb je relatie- of gezinsproblemen?

 • Lig je vaak te piekeren of voel je je opgebrand? Is het nooit goed genoeg en neem je teveel hooi op je vork?

 • Kamp je met onzekerheid, een laag zelfbeeld, depressieve gevoelens, vermoeidheid of zingevingsvragen?

 

Gaat je verlangen uit naar :

 • Het vinden van woorden voor datgene dat je moeilijk uitgesproken krijgt?

 • Het (terug)vinden van jezelf en luisteren naar je innerlijke stem/leider?

 • Het groeien en tot zelfinzicht komen, het verruimen van je bewustzijn?

 • Anders leren kijken naar situaties en leren luisteren naar je lichaam?

 • Het leren ontwikkelen van meer zelfliefde en zelfzorg in jouw leven?

 • Een meer compassievolle manier van kijken naar jezelf en de ander?

 • Een gezonde relatie en verbinding aangaan met jezelf en anderen?

 • Het ontdekken wie je bent, wat je wil en nodig hebt?

 • Meer tevredenheid, genieten en plezier ervaren?

 • Het leren voelen en aangeven van grenzen?

 • Regie over je eigen leven?

 

Bovenstaande opsomming is niet limitatief. Wanneer je jouw thema, vraag of behoefte niet terugvindt, neem gerust contact met me op via e-mail: vanessa.vanlandeghem@paradocs.be.

 

 

Wanneer therapie?

Wanneer je zelf of met behulp van je omgeving geen weg meer kan vinden uit een situatie, een gevoel, een gedachte of een herhalend patroon kan professionele hulp in een veilige en zorgzame omgeving aangewezen zijn. Samen kijken we naar wat jou rust brengt, kracht geeft en doet groeien naar meer (wel)zijn.

 

 

Werkwijze

 

Not the ones speaking the same language, but the ones sharing the same feeling understand each other.” Rumi

Mijn passie is verbinding. Verbinding met jezelf, anderen en het grotere geheel aangaan, herstellen of verdiepen. Ik krijg energie van een stukje te mogen meewandelen in jouw verhaal, op een authentieke manier aanwezig zijn, het begeleiden en ondersteunen van jouw groei in bewustzijn, het zien van de prachtige transformatie die er kan ontstaan.

 

Ik werk op een intuïtieve manier. Dit wil zeggen dat ik me tijdens de sessie afstem op jou en dat we werken met wat er zich aandient. Vanuit een integratieve manier bekijk ik welke inzichten en technieken uit verschillende stromingen en visies het beste aansluiten bij jouw vraag. Wanneer er geen woorden zijn om iets te benoemen, zoeken we een gezamenlijke taal. Naast gesprekken, kan er dus ook op een creatieve manier gewerkt worden aan de hand van werken met beelden, tekeningen, schrijfopdrachten, moodboards, verhalen, symbolen, metaforen, ...

Vanuit een holistisch mens- en wereldbeeld, kijk ik naar jou en jouw verhaal via verschillende invalshoeken: de mentale, emotionele, lichamelijke, sociale en (indien je daarvoor openstaat) spirituele zijde. Hierbij kijken we naar wat je nodig hebt om terug beweging te brengen op vlak van je gedrag, je gevoel en de betekenis die je daaraan geeft.

 

Jij beslist mee op welke manier we werken. Daar waar jij je het prettigst bij voelt en steeds op jouw tempo werken we toe naar meer vrijheid en vertrouwen in jezelf, de ander en het leven.

 

 

Aanbod

Je helemaal welkom voelen, landen en in alle veiligheid op verhaal komen. Alles is goed zoals het is. Je mag een warme, niet oordelende houding verwachten waar je met je vragen en verhaal terecht kan.

Intake

Tijdens een eerste gesprek maak ik tijd en ruimte om elkaar te leren kennen en naar jouw verhaal te luisteren. Het is belangrijk dat jij je veilig en op je gemak voelt bij mij. We gaan na wat jij graag in therapie zou brengen en wat je wil bereiken.

We bekijken welke werkwijze en therapievorm bij jouw verwachtingen kan aansluiten en beslissen hoe we verder zullen samenwerken.

Therapie

Wanneer je je helemaal op je gemak voelt bij me en we besluiten om samen op pad te gaan, werken we verdiepend aan jouw doel.

 

Ik stem me helemaal af op jou en jouw doel en we kiezen een methodiek die hierbij het meeste aansluit en beweging brengt in je denken, voelen en doen. Je gaat de meeste vooruitgang ervaren bij een open houding voor wat er zich tijdens de therapie aandient en een actieve deelname aan je eigen groeiproces.

 

We bekijken en evalueren regelmatig hoe we tegenover jouw klacht, thema of doel staan en stellen de therapie bij waar nodig.

 

Al naargelang jouw individuele behoeften, wensen en doel kan de frequentie van de therapie variëren tussen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks, maar andere vormen zijn ook mogelijk. Therapie is maatwerk en jij beslist wat het beste bij jou en jouw tempo aansluit.

Afronding

Wanneer naar jouw gevoel je klachten zijn afgenomen, je verbetering ervaart, je doel in zicht of bereikt is, bouwen we de frequentie van de therapie af. Je kan ook zelf op elk moment beslissen om een pauze in te lassen of om de  therapie te beëindigen.

Doelgroep

Adolescenten en volwassenen, mannen en vrouwen, individuen en koppels.

 

Tarief

Een individueel gesprek kost 70 euro voor 55 minuten.

Een koppelgesprek kost 85 euro voor 55 minuten.

 

Het bedrag wordt cash betaald na afloop van de sessie. Betaling via Payconiq is ook mogelijk.

 

Ik ben opgenomen in de lijst van erkende psychotherapeuten van diverse mutualiteiten. Informatie over gedeeltelijke terugbetaling en de nodige formulieren om het aan te vragen, vind je terug op de website van jouw mutualiteit.

 

Indien je je afspraak uitzonderlijk niet kunt nakomen, wordt er verwacht dat je mij hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengt zodat deze plaats vrijkomt voor cliënten met een dringende hulpvraag.

 

Annulaties zijn kosteloos als je me tenminste 1 werkdag voor jouw afspraak in de voormiddag en telefonisch op de hoogte brengt, zodat ik deze afspraak nog aan andere cliënten kan aanbieden. Dit betekent dat annulaties voor maandag ten laatste vrijdagvoormiddag dienen te worden doorgegeven.

 

Bij annulatie op de dag zelf of indien je niets hebt laten weten, wordt de geboekte sessie volledig aangerekend, tenzij in geval van overmacht (onvoorziene en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de cliënt).

 

 

Contact

Je kan online een afspraak maken voor een sessie op maandag- of donderdagvoormiddag in de praktijk van Paradocs. Verder kan je mij contacteren via e-mail : vanessa.vanlandeghem@paradocs.be.

 

Naast praktijk Paradocs werk ik ook als zelfstandig psychotherapeut en coach in mijn praktijk Levana Inspirerend Leven in Brasschaat. De website hiervan is in opbouw. Meer gegevens kan je vinden op www.vindeentherapeut.be.

 

“You don’t change your life by thinking of it. Dance, laugh, cry, wonder, share, wander, move, play, connect,  ... Live your life!”  

bottom of page